GTS Sweden Bot – GTSSweBot

Introduktion

Om denna manual

Denna manual är uppdelad i olika sektioner baserat på vad man vill använda boten för; förare, teamchef och serieägare (terminologin haltar kanske, men i alla fall).

Som "förare" räknas de som bara vill köra. De vill inte ha ett eget team, eller kör för någon annans team.

Till "teamchef" räknas de som vill köra med ett eget team, så i den delen hittar du information om hur du hanterar ditt team.

För "serieägare" finns det betydligt mer information, då det involverar mer interaktion med boten.

Manualen är uppbyggd med i första hand exempel på hur boten används. Dessa exempel ser ut ungefär så här:

!kommando subkommando parametrar

Den blå texten är kommando och eventuella subkommandon, medan den gröna texten är exempel på parametrar man kan skicka till boten. Man ska alltså inte alltid skriva kommandon exakt som de är skrivna i manualen, man byter alltså ut den gröna delen. Vissa kommandon delas dessutom upp med ett kolon, t.ex. så här:

!kommando subkommando parameter : mer parametrar

I dessa fall ska man alltså separera vissa parametrar med ett kolon för att boten ska kunna särskilja olika parametrar.

Slutligen så kommer det att finnas felaktigheter i denna manual, antingen på grund av att något ändrats eller att något inte dokumenterats. Jag skulle uppskatta om den som hittar något kunde höra av sig och rapportera om ni hittar några felaktigheter.


Allmänt om GTSSweBot

Vad är GTSSweBot?

GTSSweBot är en 'bot' avsedd för att hantera diverse sysslor för Gran Turismo Sport Sweden.

Wikipedia förklarar en bot på följande sätt:

"En bot [bɔtː] är ett datorprogram som konstruerats för att automatiskt genomföra operationer. En bot kan vara antingen förprogrammerad att utföra vissa enkla uppdrag enligt ett givet mönster, eller ha programmerats att reagera på förändringar i sin omgivning. Ordet bot kommer från ordet robot."

GTSSweBot (boten, hädanefter) är i sig en egen användare på PSN och finns även som en registrerad bot på Discord. Ett enklare gränssnitt finns även på webben. Det finns även möjlighet att kunna bygga ut boten för andra ändamål.

Vem ligger bakom boten?

GTSSweBot är utvecklad av mig, Peter Bornhall (Bornhall på PSN), för användande av communityn Gran Turismo Sport Sweden, Swedish Racing League och serierna därunder.

Delvis sponsras utvecklingen av Nossebro Mediaproduktion, företaget jag arbetar för, delvis faller det in under kategorin fortbildning. GTSSweBot är utvecklad och körs i PHP och är kopplad till en databas för lagring av data. Discord-delen av boten är en Python-baserad lösning och webbgränssnittet är naturligtvis baserat på HTML, CSS, Javascript och PHP.

GTSSweBot använder sig av bland annat ett projekt för att prata med Playstation Network som heter PHP-PSN (https://github.com/Tustin/psn-php).

Vad vet boten om mig?

Boten håller reda på viss grundläggande information om de som använder den, i första hand är det deras PSN-id/-användarnamn som det hela baseras på. Anledningen till detta är att syftet med boten är starkt knutet till Gran Turismo Sport, och eftersom användarkonton på PSN har hyfsat säker inloggning där man i dagsläget inte kan byta namn på sitt användarkonto så är det ett tillräckligt säkert sätt att identifiera användare för att boten ska kunna använda sig av det utan annan autentisering.

Boten lagrar alltså några få allmänt tillgängliga data rörande förare i Gran Turismo Sport; användarens PSN-id, användarens motsvarande GTS-id och eventuellt statistik från GT Sport. Om användaren väljer att koppla ihop sitt PSN-konto med sitt Discord-konto i boten så lagras även id för Discord-kontot tillsammans med Discord-namn och "discriminator" (den fyrsiffriga koden man får sig tilldelad). Man kan även koppla ihop boten med sin webbläsare, och då lagras en cookie i din webbläsare. Innehållet i den cookien lagras även av boten för att den ska kunna verifiera att webbläsaren är autentiserad.

Rätten att bli glömd

I den mån någon vill ha sin information bortplockad, kontakta Bornhall på PSN, så tas relevant information bort ur databasen i den mån det inte negativt påverkar funktioner i boten.

I övrigt anses användaren ge sitt godkännande till lagring av ovan nämnda data samt de meddelanden som krävs för att kunna kommunicera med boten i samband med att användaren använder boten första gången.


Hur funkar det?

GTSSweBot "hör" dig

Generellt funkar det så att boten lyssnar på meddelanden via PSN, antingen i direktmeddelanden som du skickar "privat" till boten eller i en grupp där boten är medlem. Meddelanden till boten börjar alltid med ett utropstecken följt av ett kommando.

Normalt svarar boten alltid i ett direkt meddelande till användaren som den tagit emot ett kommando från, oavsett om kommandot kommer från ett direktmeddelande eller en grupp. Detta av den enkla anledningen att om flera personer i en grupp använder boten samtidigt så blir det lätt en väldig massa spam i gruppen. När du som användare startar en konversation med boten så är det en bra idé att fortsätta mata in sina kommandon på det sättet snarare än i en grupp, då även kommandon till boten annars kan räknas som spam.

Vissa kommandon (företrädesvis de som används av de som styr en serie eller admins) kan skicka meddelanden till en grupp, men det är något som hålls till ett minimum. I den mån svaret från boten är intressant för hela gruppen (t.ex. vilka startpositioner och lobby förarna ska köra i) så svarar boten dock till gruppen.

Invänta svar

Boten är byggd på ett sätt så att den använder sig av PSN för att hålla koll på när det dyker upp nya meddelanden i någon av de konversationer den är medlem i, både grupper och privata konversationer. Detta görs genom att boten med jämna mellanrum kollar av om det dykt upp några nya meddelanden i respektive konversation. Det handlar oftast om mindre än en halv sekund att få svar på detta, men det är onödigt att kontrollera så ofta, vilket boten löser med att den går ner i "sömnläge" innan den kollar igen.

Detta sömnläge kan vara allt från 0,5 sekund upp till 30 sekunder under perioder när ingen postat något i någon konversation. Så det kan ta upp till 30-35 sekunder beroende på vad boten ska göra innan du får svar. En del kommandon kräver att boten hämtar information från tredje part, vilket kan göra att det blir en extra fördröjning.

När boten vaknat så börjar den däremot kontrollera med kortare intervall. Detta intervall ökar sen allt eftersom boten inte tagit emot några nya meddelanden, upp till de 30 sekunder som den maximalt kan "sova".

Så var snälla och skicka inte en massa kommandon utan att först invänta ett svar. Går det mer än en minut och du fortfarande inte fått något svar så är boten troligen offline.

Loggning

Alla kommandon till boten loggas. Detta görs i huvudsak för att kunna kontrollera om, när och varför något går snett med något kommando. Boten är fortfarande under utveckling, och den spottar lokalt ur sig en del debugging info på servern den körs på.


Förare

Allmänt

Denna sektion beskriver de kommandon som är bra att veta för dig som bara vill köra och inte mecka med "allt det andra". Naturligtvis är denna sektion avsedd även för de som vill göra mer, då denna sektion beskriver det grundläggande sättet att prata med boten.

Efter respektive kommando står en rad som talar om vem som har åtkomst till kommandot. En del kommandon är reserverade för användare som är admins för teams, serier o.s.v.

Användare (eller förare)

Precis som i spelet och på PSN så jobbar boten med "användare". Rent praktiskt baseras detta på att boten lagrar samma användarnamn som på PSN (och i spelet) i en databas över förare den kommunicerar med.

Registrera dig som användare

Det första man ska göra är att via PSN, i en grupp (där boten är medlem naturligtvis) eller i ett meddelande direkt till boten, skriva kommandot:

!hello

Det är alltså på detta sätt man "pratar" med boten. Man börjar med ett utropstecken (alltid först på raden) följt av ett kommando (inget mellanslag mellan utropstecknet och kommandot).

Med kommandot !hello så får boten reda på att du vill kunna använda den, och i och med att den tar emot ett meddelande skickat av dig så lagrar den automatiskt ditt PSN-id i databasen. I det här skedet är det också det enda som boten behöver av dig för att du ska kunna använda den.

I vissa fall kanske det inte fungerar att använda boten beroende på vilka inställningar man har på sitt PSN-konto. I första hand är det att man valt att inte ta emot meddelanden från användare man inte är vän med. Har man den inställningen så kan man således inte ta emot svaren från boten, även om det vad boten anbelangar fungerar precis likadant oavsett. Det man kan göra då är att be boten skicka en vänförfrågan (tvärtom funkar inte eftersom boten inte kan bekräfta vänförfrågan), vilket man gör med kommandot:

!hello friend

Sen måste man naturligtvis acceptera vänförfrågan från boten, och när man är vän med boten kör man kommandot !hello igen.

Åtkomst: Alla användare på PSN kan använda detta kommando.

Välja startnummer

Som i de flesta tävlingar så är det ju roligt om de medverkande har ett eget startnummer, där många väljer sitt startnummer med hjärta och känslor. Även om det i praktiken är en symbolisk petitess så har Swedish Racing League sen starten puffat för att alla förare ska framföra sina bilar med sitt startnummer på. Man kan välja sitt startnummer med kommandot:

!number 42

I exemplet försöker boten ge användaren numret 42, förutsatt att det är ledigt naturligtvis. Om numret är ledigt så är du sedan berättigad att köra med det numret i tävlingarna. Observera att SRL reserverar startnummer 1-3 för speciella ändamål, t.ex. till totalvinnare för året eller liknande.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Visa ditt startnummer

Det går att ta reda på vilket startnummer man har, om man skulle ha glömt det. Det kan man göra genom att skriva kommandot:

!number

Detta visar ditt startnummer. Om du har något, vill säga.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Avsäga sig startnummer

Om du av någon anledning inte längre tänker köra vidare i spelet så kan du avsäga dig ditt startnummer så att någon annan kan ta det. Det gör du med kommandot:

!number remove

Detta plockar bort startnumret från din användarprofil.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Visa alla startnummer

Naturligtvis finns det möjlighet att se vilka startnummer andra förare kör med. Det gör man med kommandot:

!number list

Detta listar alla förare ordnade efter startnummer.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Team

För den som bara vill köra är det inte så mycket man behöver tänka på vad gäller team, men här är några grundläggande kommandon som är bra att veta att de finns.

Lista befintliga team

Vill man få reda på vilka team som finns så gör man det lättast med kommandot:

!team

Detta kommando returnerar en enkel lista med teamnamnen och vem som är teamchef/manager inom parentes efter teamnamnet. Före teamnamnet listas även teamets unika id i databasen. På de flesta ställen kan man använda teamets id-nummer istället för teamnamnet.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Mer information om ett team

Man kan få fram mer information om ett specifikt team genom att skriva kommandot:

!team Fastest Team Racing

Detta kommando ger i exemplet mer information om teamet "Fastest Team Racing". Det visar t.ex. vilken användare som är teamchef/manager för teamet, vilka som är admins, vilka som är förare samt vilka bilar som teamet valt att köra i de olika klasserna. Boten försöker dessutom att så gott den kan hitta rätt team även om du skulle skriva lite fel eller missa nån bokstav i namnet.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Lista förare i ett team

Man kan om man vill lista förarna i ett team med kommandot:

!team driver list Fastest Team Racing

Detta returnerar ett svar med vilka, om några, förare är "kontrakterade" till teamet.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Lista admins för teamet

Samma förfarande som för förare i teamet, kommandot för att lista admins är:

!team admin list Fastest Team Racing

Detta returnerar en enkel lista över vilka användare som är admins.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Lista valda bilar i ett team

Om man vill se vilka bilar ett team valt att köra med gör man det med kommandot:

!team car list Fastest Team Racing

Detta returnerar ett svar med vilka bilar teamet valt i olika klasser.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Avsluta sitt förarkontrakt

Om man som förare i ett team av någon anledning vill avsluta sitt "förarkontrakt" med det teamet så kan man använda kommandot:

!team resign Fastest Team Racing : Gr.3

Detta kan bara göras av en förare som är medlem i ett team, och det görs enbart som den användare du är inloggad som. Detta kommando kan alltså inte användas för att plocka bort någon annan förare än dig själv.

Man måste inte ange vilken klass man vill avsluta sitt förarkontrakt för, men då plockas man bort helt från teamets alla klasser.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Serier

Nu pratar vi inte om den tecknade varianten, utan om t.ex. Svenska Serien. En serie innehåller information om saker som vilken säsong som är aktuell, vilken bilklass som körs, inställningar för lobby m.m.

Lista tillgängliga serier

Vi börjar med förutsättningen att du vill köra något. Du har kanske rentav gått med i ett team, och du vet att du vill köra t.ex. Gr.3-bilar. Bästa kommandot att börja med är då följande:

!league

Detta kommando listar alla tillgängliga (aktiva) serier. För varje enskild serie så visas då seriens id, namn (t.ex. "SSGr3") samt vilken bilklass som körs.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Information om specifik serie

Vill man ha mer information om en specifik serie så kan man köra kommandot:

!league SSGr3

Vilket i exemplet skulle ge mer information om serien "SSGr3". Här kan man se information som aktuell säsong, racetyp (varv/tid), hur länge kvalet körs, däckslitage, bränsleförbrukning och några andra intressanta parametrar.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Se anmälda förare till serien och aktuell säsong

Vill man veta vilka som anmält sig till serien (under förutsättning att säsongen är igång) så kan man ta reda på det genom att använda kommandot:

!league drivers SSGr4

Exemplet listar helt enkelt de förare som anmält sig till den aktuella säsongen. Dessa presenteras som en enkel lista i bokstavsordning.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Anmäla sig till serie och aktuell säsong

För att delta i en serie måste man anmäla sig. Det gör man per säsong, det vill säga du är inte automatiskt anmäld bara för att du körde samma serie föregående säsong. Så när säsongen öppnar så är det dags att anmäla sig, vilket man gör med kommandot:

!league register SSGr3

Boten lagrar då vissa data vid anmälningstillfället, t.ex. vilket team du valt att köra för. Att byta team och/eller bil under säsongen kan vara förenat med bestraffning i form av poängavdrag (beroende på seriens upplägg), så är du osäker så vänta med att anmäla dig tills du vet.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Inställningar för serien

Olika serier kör med olika förutsättningar. Någon serie kanske tillåter traction control, någon kanske förbjuder tuning. Det finns många sätt att köra racing på, och boten gör sitt bästa för att inte begränsa detta. Varje serie kan ha sina egna specifika lobbyinställningar. Vilka inställningar som gäller för en viss serie ser man med kommandot:

!league settings SSGr1

Kommandot returnerar de vanliga lobbyinställningarna. Detta kan underlätta för den som vill skapa sin egen lobby och träna, eftersom man då kan se vilka förutsättningar som gäller för serien.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Seriens poängsystem

Varje serie har möjlighet att sätta egna poängtabeller med hur många poäng som delas ut till vilken position och så vidare. Får föraren poäng för snabbaste kvaltid eller snabbaste varv under race? Detta kan man se om man använder något av dessa kommandon:

!league points driver SSGr3
!league points team SSGr2
!league points manufacturer SSGr3

Detta visar då alla positioner som får poäng enligt seriens poängsystem. För förartabellen så visas även om eventuella poäng delas ut för TQ (top qualifier) och/eller FL (fastest lap).

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Race

Kärnan i det hela är naturligtvis när det är race på banan. Ett race "tillhör" en viss serie och säsong. Varje race har ett datum och klockslag (i den verkliga världen) när racet ska gå av stapeln. Det har också information om på vilken bana och klockslag på banan (i den virtuella världen) som racet ska köras.

Anmäla sig till ett race

För att kunna registrera sig för att köra ett race så måste racet först vara öppnat för registrering. Som standard öppnas racen automatiskt av boten 8 timmar före utsatt tid. Detta utannonseras också av boten i för serien angiven grupp på PSN så att förarna vet att de kan registrera sig. Registrerar sig för ett race gör man med kommandot:

!race register SSGr3

Detta registrerar dig för det öppnade racet i serien "SSGr3". Om det inte skulle finnas något race öppet, eller om du inte först registrerat dig för serien med !league register, så kommer du att få ett felmeddelande från boten.

OBS! Man kan bara registrera sig fram till max 30 minuter efter racets utsatta tid! Detta är dock ingen garanti för att man ska få köra. Blir ett race betydligt försenat bör seriens admins ändra tid för racet istället.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Visa alla kommande race

Det går att lista vilka race som är kvar att köra på säsongen. Det gör man med kommandot:

!race list SSGr1

Detta kommando listar alla kommande race för aktuell säsong med id, datum och tid, banan det körs på samt när på banan loppet körs.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Visa nästa race

Detta kommando lista enbart nästa kommande race för den innevarande säsongen:

!race list next SSGr4

I övrigt visar det samma info som !race list.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Visa alla race för säsongen

Vill man se alla race för innevarande säsong, även de race som redan har varit, så gör man det med:

!race list season SSGr4

I övrigt visar det samma info som !race list.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Visa alla race för serien

Detta kommando listar alla race som tillhör serien för både nuvarande och tidigare säsonger:

!race list all SSGr3

I övrigt visar det samma info som !race list.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Visa anmälda förare till racet

Vill man se vilka förare som har anmält sig till racet så kan man göra det med kommandot:

!race drivers SSGr2

Kommandot listar vilka förare som registrerat sig för att köra i racet. Detta kommando fungerar bara om det finns ett race öppet.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Mata in kvaltid

När man kört sitt kval så ska man mata in sin kvaltid så att boten kan sortera förare till rätt position i rätt lobby. Man kan bara mata in sin kvaltid när racet tillåter inmatning, så det är ingen idé att försöka förrän boten (eller admin) meddelar att det är ok att mata in kvaltider. Det finns flera sätt att mata in sin kvaltid, men i de flesta fall föredrar vi följande sätt att skriva in sin kvaltid:

!race qt 1:23.456 P4 LobbyOwner

Kommandot består här av lite fler delar, så vi ska gå igenom dem; först och främst så står "qt" för "qualifying time" så har vi den biten ur vägen. Efter detta följer den bästa kvaltiden du satt under kvalet i format som ovan, det vill säga ett kolon som skiljer minuter från sekunder och en punkt som skiljer sekunder från tusendels sekunder. Om boten inte kan tolka tiden så får du skriva in den igen, så försök att få detta rätt från början. Efter varvtiden ska man skriva in vilken position i lobbyn man slutade på, t.ex. P8 om du kvalade på 8:e plats i din kvallobby. Sist skriver man in användarnamnet på den som höll i lobbyn (inget mer, bara användarnamnet).

Skulle det vara så att det finns mer än en serie och race som du är anmäld samtidigt till så kan boten sparka bakut och vilja ha reda på id-numret på det race du anger kvaltid för. Om så är fallet så kommer boten att ge dig information om vilka race som är aktuella och inom klamrar [ och ] visa dig id-numret för respektive race. Kommandot för att mata in kvaltid med id-nummer ser nästan exakt likadant ut, men racets id-nummer följer direkt efter "qt" och innan varvtiden:

!race qt 8 1:23.456 P4 LobbyOwner

Exemplet visar alltså att kvaltiden är för race med id-nummer 8.

I den mån det är möjligt föredrar vi att ovanstående format används, men i sin kortaste form kan man även registrera sin kvaltid på följande sätt:

!race qt 1:23.456

Dock lagras då ingen information om kvallobbyns position och i vilken lobby man körde. I den mån detta förkortade kommando missbrukas (upprepade felaktigheter, eller fusk) så kommer detta kommando att plockas bort.

Boten inhämtar även förarens nuvarande bil från Gran Turismo Sports server, så även den informationen finns lagrad när kvaltiden matas in.

OBS! I den mån man matar in en felaktig tid så kan man använda kommandot igen. Det är alltid den senast inmatade kvaltiden som räknas.

Åtkomst: Alla registrerade användare anmälda till racet kan använda detta kommando.

Övrigt

Det finns några ytterligare kommandon som boten tillhandahåller. Dessa kommandon är i första hand för ren information och inte något som i övrigt påverkar vare sig användare, team, serie eller race.

Lista alla bilar

Boten har en databas med bilar. I nuvarande tappning innehåller databasen enbart bilar från Gr.1, Gr.2, Gr.3 och Gr.4. Men det blir ändå en ganska ordentlig lista med bilar. Kommandot för att lista alla bilar i databasen är:

!cars

Listar alla bilar i databasen med märke, modell och vilken klass de tillhör.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Lista bilar efter klass

Vill man lista bilar efter vilken klass de tillhör som standard så gör man det med kommandot:

!cars Gr.1

Detta kommando hanterar i dagsläget klasserna Gr.1, Gr.2, Gr.3 och Gr.4. Om det blir aktuellt så kommer de saknade klasserna att läggas till.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Lista bilar efter bilmärke

Detta kommando listar bilar efter bilmärke. Det letar alltså enbart på bilmärket, ingenting annat. Kommandot är fritext (som inte matchas av en klass, se ovan):

!cars Arston Matrin

Boten försöker matcha bilmärket så gott den kan mot vad den hittar i databasen. Man behöver alltså inte skriva exakt vad som står i databasen för att boten ska hitta rätt.

Det går även bra att använda bilens id-nummer istället för bilens namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Lista alla banor

Boten har även data om de flesta banor som finns i spelet i en egen databas. Man kan lista även detta, vilket man gör med kommandot:

!track

Kommandot returnerar en lista över alla banor i databasen.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Lista specifik bana

Vill man veta mer om en specifik bana så kan man använda detta kommando:

!track Nrbrgring GP

Detta kommando försöker hitta en bana som matchar det du skrivit in och returnerar mer information om banan.

Det går även bra att använda banans id-nummer istället för banans namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Ta reda på ditt GTS-id

Du kan få fram ditt id-nummer i GT Sport med kommandot:

!id

Detta returnerar det numeriska id-numret du har i Polyphony Digitals system. Detta id lagras i databasen så att boten inte behöver fråga varje gång.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Hämta statistik från GT Sport

Enkel information om din level, DR och SR får du med kommandot:

!stats

Detta kommando returnerar information om användaren som skickar det, men du kan även hämta information om en annan användare med kommandot:

!stats AnotherUser

Då returnerar boten information om den användaren (om användaren går att hitta).

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.


Teamchef

Team

Via boten kan man skapa och hantera team, dit man kan koppla användare som admins och/eller förare. Teamet som sådant består i praktiken bara av en tabell i databasen med teamets namn, vem som är teamchef, vilka som kör för teamet och vilka som administrerar teamet. Tabellen lagrar även vilka bilar som teamet valt i klasserna Gr.1, Gr.2, Gr.3 och Gr.4. I dagsläget gäller ju att ett team väljer en bil per klass att köra med en hel säsong (med vissa förbehåll).

Skapa ett team

Om man vill skapa ett eget team så gör man det med kommandot:

!team create Fastest Team Racing

Exemplet skapar ett nytt team med namnet "Fastest Team Racing", där den som skapar teamet automatiskt blir teamchef/manager och admin för teamet.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Ändra namnet på teamet

Om man vill byta namn på sitt team så gör man det på detta vis:

!team name Fastest Team Racing : Team FastRacing

Detta kommando byter namn på teamet från "Fastest Team Racing" till "Team FastRacing".

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för det befintliga teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef kan använda detta kommando.

Lägga till kommentar till teamet

Man kan lägga till en kort kommentar till teamet, om man t.ex. söker förare eller liknande. Det gör man med följande kommando:

!team note Fastest Team Racing : Vi söker snabba förare!

Detta lägger till kommentaren "Vi söker snabba förare!" till teamet.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef och team admins kan använda detta kommando.

Ta bort kommentar från teamet

Man kan ta bort den korta kommentar från teamet om så behövs. Det gör man med följande kommando:

!team note remove Fastest Team Racing

Detta raderar kommentaren från teamet.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef och team admins kan använda detta kommando.

Lägga till en förare till teamet

När man skapat ett team så har det från start inga förare alls. Detta beror i första hand på att man inte kan vara förare i mer än ett team. För att lägga till en förare så skriver man:

!team driver add Fastest Team Racing : YourName123 Gr.3

Detta lägger till föraren med användarnamnet "YourName123" som förare för klassen "Gr.3". Anger man inte klass så läggs föraren till för alla klasser som boten stöder. Märk också att om man inte använder teamets id så måste teamets namn skrivas in precis som det namngavs när det skapades (stora eller små bokstäver spelar dock ingen roll). Observera också att man inte kan lägga till en användare som ännu inte registrerats av boten, så säg till dina förare att säga !hello till boten innan du lägger till dem!

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef och team admins kan använda detta kommando.

Ta bort en förare från teamet

Att ta bort förare fungerar rent praktiskt likadant som att lägga till en förare. För att ta bort förare gör man så här:

!team driver remove Fastest Team Racing : YourName123 Gr.4

Detta kommando tar bort "YourName123" som förare för klassen "Gr.4". Anger man inte klass så tas föraren bort för alla klasser som boten stöder. Man kan om man vill ta bort sig själv som förare ur teamet.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef och team admins kan använda detta kommando.

Lägga till admin till teamet

Ibland kan man behöva lite hjälp, så möjligheten finns att lägga till andra användare som admin för ett team. Admins kan utföra vissa saker i teamet, som att t.ex. lägga till eller ta bort förare. Förfarandet är detsamma som för att lägga till förare:

!team admin add Fastest Team Racing : MyAdminFriend

Precis som för förare så måste användaren man lägger till vara en registrerad användare, annars kan man inte lägga till användaren som admin.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef kan använda detta kommando.

Ta bort admin från teamet

Samma sak här som för att ta bort förare, kommandot är:

!team admin remove Fastest Team Racing : MyAdminFriend

Teamchef/manager kan av naturliga skäl inte plocka bort sig själv som admin från teamet.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef kan använda detta kommando.

Lämna över rollen som teamchef

Man kan lämna över rollen som teamchef om man vill. Det gör man med kommandot:

!team manager Fastest Team Racing : NewBossman

Detta lämnar omedelbart över rollen som teamchef/manager till "NewBossman". Detta med förbehållet att den avgående teamchefen/managern kvarstår som admin för teamet. Dock är det upp till den nye teamchefen/managern att plocka bort den tidigare som admin isåfall.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef kan använda detta kommando.

Radera ett team

När det inte längre finns någon utväg så finns även möjligheten att totalt radera ett team. Det gör man väldigt effektivt med kommandot:

!team delete Fastest Team Racing

Detta raderar teamet ur databasen och dessutom frigörs de förare som varit knutna till teamet, så att de kan gå vidare med sina karriärer på annat håll.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef kan använda detta kommando.

Välja bil för teamet

I de flesta serier arrangerade av Swedish Racing League så väljer teamen/förarna bil för en hel säsong. Av den anledningen så kan man som team tala om vilka bilar man kör med i de respektive klasserna Gr.1, Gr.2, Gr.3 och Gr.4. Detta gör man på följande sätt (observera kolon mellan team och bilens namn):

!team car add Fastest Team Racing : Gr.1 Mazda LM55
!team car add Fastest Team Racing : Gr.2 Nissan MOTUL
!team car add Fastest Team Racing : Gr.3 Aston Martin Vantage V12
!team car add Fastest Team Racing : Gr.4 BMW M4

Här ska man tänka på att boten gör sitt bästa för att tolka det man skriver som bil. Så även om man inte skrivit in bilens märke och modellnamn exakt som det står i spelet så försöker boten alltså hitta bästa möjliga matchning. Ibland hittar den dock inte rätt, och då får man t.ex. försöka att via kommmandot !cars hitta rätt text för att matcha rätt bil.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

OBS! Man måste inte ange alla klasser om teamet inte avser köra alla klasser.

Åtkomst: Teamchef och team admins kan använda detta kommando.

Ta bort vald bil från teamet

Om man av någon anledning helt vill ta bort en bil från teamet så kan man göra det med något av nedanstående kommandon:

!team car remove Fastest Team Racing : Gr.1
!team car remove Fastest Team Racing : Gr.2
!team car remove Fastest Team Racing : Gr.3
!team car remove Fastest Team Racing : Gr.4

Detta kan till exempel vara önskvärt om man vill visa att teamet inte kör en viss klass.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Teamchef och team admins kan använda detta kommando.

Lista bilar för ett team

Man kan även lista bilarna som ett team valt med detta kommando:

!team car list Fastest Team Racing

Detta ger en lista med de bilar/klasser som teamet valt.

Det går även bra att använda teamets id-nummer istället för teamets namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.


Serieägare

Serier

En serie är en lite mer komplex historia, men om man tar det lite i taget så är det inte så svårt att få grepp om. Rent praktiskt så funkar det i grund och botten på liknande sätt som ett team. Vem som helst kan skapa en serie, och vederbörande blir då "ägare" till den serien. Serier ligger till grund för att skapa säsonger av enskilda race.

Meningen med boten är att i första hand minska mängden arbete som de som driver serierna behöver göra manuellt. Det är tillräckligt mycket jobb med att se till att förare är i rätt lobby och så vidare.

Skapa en ny serie

För den som vill skapa sin egen serie så är själva skapandet inte speciellt komplicerat. Man använder helt enkelt kommando som så här:

!league create SSGr2

Här kommer seriens korta namn in i bilden. Serien kan bara skapas med bokstäver A-Z (små och stora bokstäver godtas) och siffror 0-9. Inga mellanslag tillåtna. Lämpligen använder man ett kort namn eller förkortning. Lämpligast är det inte mer än 7-8 tecken. Exemplet står ju för "Svenska Serien Gr.2".

När en serie skapas så innehåller den mer information än vad t.ex. tabellerna för användare och team använder, i jämförelse. Dels innehåller den det korta namnet som används för att referera till serien. Vid skapandet sätts automatiskt serien till säsong 1, serien är aktiv men stängd för säsongen. Den användare som skapar serien sparas som "ägare" av serien och läggs automatiskt till som admin för serien.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Radera en serie

Naturligtvis kan man även radera en serie, även om vi hoppas att det inte ska behöva gå så långt. Man kan även deaktivera en serie om man bara vill gömma undan den tills vidare. Men om man fortfarande vill radera serien gör man det med kommandot:

!league delete SSGr4

Kommandot raderar då serien från databasen. Av olika skäl så ligger dock mycket som är kopplat till serien kvar även om själva serien tas bort. Boten sparar t.ex. användarnas kvaltider för olika banor och klasser, så att den informationen historiskt kan sparas och visas.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare kan använda detta kommando.

Deaktivera en serie

Om man av någon anledning vill lägga en serie på is utan att för den sakens skull radera den så kan man istället välja att deaktivera den. Det gör man med kommandot:

!league deactivate SSGr4

Detta sätter en flagga i databasen att serien inte längre är aktiv. Rent konkret betyder det att serien inte längre visas med kommandot !leagues m.m. Den som äger serien kommer alltid att kunna se serien, för att kunna återaktivera serien om/när så önskas.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Aktivera en serie

Normalt är en serie alltid aktiv när den skapats, men om man valt att deaktivera en serie så aktiverar man den åter med kommandot:

!league activate SSGr4

Detta ändrar bara en flagga i databasen så att serien är aktiv, vilket gör att den syns för alla registrerade användare. Den som äger serien kan alltid se den, även efter den är deaktiverad.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Byta namn på serien

Byta namnet på serien gör man med följande kommando:

!league name SSGr4 : SvSerG4

Vilket i det här exemplet byter namn på "SSGr4" till "SvSerG4".

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ändra säsong för serien

Att ändra säsong för serien gör man manuellt. Lämpligen gör man det under säsongsuppehåll medan serien är stängd (se !league close för mer information). Detta för att undvika problem med att förare annars kan anmäla sig till fel säsong. Ändrar säsong gör man med kommandot:

!league season SSGr2 : 5

Detta ändrar säsongen för "SSGr2" till säsong 5. En serie kan bara ha en aktiv säsong, så man ska inte gå in och ändra säsong medan en pågående säsong är igång, eftersom den användare som då vill anmäla sig isåfall anmäler sig till den säsong du kanske tillfälligt ändrat till. Man kan dock om man vill på förhand skapa kommande säsonger, men det görs bäst medan serien har säsongsuppehåll.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Välja klass för serien

Från start är serien satt till "Multi" så att den som snabbt vill skapa en serie kan styra över det hela själv. Men man kan även välja klass för serien om man vill rikta in serien på en specifik klass. Väljer klass gör man med kommandot:

!league class SSGr4 : Gr.4

Detta kommando sätter klassen till "Gr.4". Formatet på klassen följer formatet i spelet, så det är antingen t.ex. "Gr.2" (inget mellanslag) eller t.ex. "N200". Tillgängliga klasser är: Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4, Gr.X, Gr.B, N1000, N900, N800, N700, N600, N500, N400, N300, N200 och N100. Det finns dock ytterligare en klass; Multi.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Lägga till en titel för serien

För den som tycker att seriens korta namn blir för anonymt så kan manlägga till en titel för serien. Sätta titeln för serien gör man så här:

!league title SSGr3 : SRL: Svenska Serien Gr.3

Kommandot i exemplet ändrar titeln för "SSGr3" till "SRL: Svenska Serien Gr.3". Denna längre titel för serien visas bland annat när man listar vilka serier som finns och är i första hand tänkt att vara ett längre och mer förklarande namn än seriens korta namn.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ta bort titeln för serien

Man kan om man vill helt plocka bort seriens titel. Det gör man med kommandot:

!league title remove SSGr3

Detta plockar bort titeln från serien "SSGr3".

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Lägga till en kommentar för serien

Serien kan även ha en kommentar. Här kan man skriva en kommentar t.ex. om vem serien riktar sig till, vilka förväntningar man har på förare och liknande. Denna kommentar lägger man in med följande kommando:

!league note SSGr1 : Racing på högsta nivån!

Detta exempel lägger till kommentaren "Racing på högsta nivån!" till serien "SSGr1". Längden på vad som kan läggas in begränsas av storleken på meddelanden i PSN.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ta bort kommentar för serien

Man kan även ta bort kommentaren helt. Det gör man med kommandot:

!league note remove SSGr1

Detta plockar helt bort kommentaren från serien.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Lägga till admin för serien

Man kan på samma sätt som för ett team lägga till admins till en serie. I de flesta fall är det bra att ha någon slags backup som kan driva saker om man skulle vara sjuk eller frånvarande från spelet en tid. De flesta saker som rör en serie kan utföras av en admin, så här är admin-rollen mer involverad. Lägger till en admin gör man med kommandot:

!league admin add SSGr1 : BestAdminEver

Detta lägger till användaren "BestAdminEver" till serien "SSGr1". Precis som i andra fall så måste användaren som läggs till vara registrerad i boten för att man ska kunna lägga till dem.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare kan använda detta kommando.

Ta bort admin från serien

Man kan även ta bort admins från serien om man så önskar. Det gör man så här:

!league admin remove SSGr1 : BestAdminEver

Detta plockar således bort användare "BestAdminEver" från listan över admins för serien.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare kan använda detta kommando.

Lägga till hjälpreda för serien

Man kan lägga till så kallade "hjälpredor" till en serie. De har inte samma rättigheter som en admin, men kan köra vissa kommandon relaterade t.ex. till en roll som lobbyägare. Lägger till en hjälpreda gör man med kommandot:

!league helper add SSGr3 : AlwaysTheHost

Detta lägger till användaren "AlwaysTheHost" som hjälpreda för serien "SSGr3". Precis som i andra fall så måste användaren som läggs till vara registrerad i boten för att man ska kunna lägga till dem.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ta bort hjälpreda från serien

Man kan även ta bort hjälpredor från serien om man så önskar. Det gör man så här:

!league helper remove SSGr3 : AlwaysTheHost

Detta plockar således bort användare "AlwaysTheHost" från listan över hjälpredor för serien.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Öppna serie för säsongen

När man lagt till all information man vill ha, justerat eventuella inställningar (se !league settings) och lagt in säsongens race (se !race add för mer info om den biten) så vill man låta förare kunna anmäla sig till serien. Säsongen öppnas med kommandot:

!league open SSGr3

Detta ändrar egentligen bara en flagga i databasen som talar om att serien är öppen för anmälan. Boten utannonserar även i seriens avsedda grupp(er) att säsongen nu är öppen (om den har race inlagda). Det man ska tänka på är att när serien är öppen så kan förare anmäla sig med !league register, vilket använder aktuell säsong – så det kan vara bra att kolla så att det är rätt säsong innan man öppnar (har man lagt till race så har man nog ändrat detta).

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Stänga serien för säsongsuppehåll

När säsongen är över så vill man oftast börja förbereda nästa säsong. Under detta säsongsuppehåll stänger man serien för att inte förare ska kunna anmäla sig till en säsong som är slut. Stänger för säsongsuppehåll gör man med:

!league close SSGr2

Precis som med !league open så ändrar detta bara en flagga i databasen, men det är bra att ta för vana att hålla serien stängd tills man är färdig att dra igång nästa säsong.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Lägga till/ta bort grupp för meddelanden

Boten kan i vissa fall behöva annonsera ut saker som händer i en PSN-grupp där de som kör serien är medlemmar. Med det här kommandot, som måste användas i den aktuella gruppen, så kan man tala om för boten till vilken grupp den ska skicka sådana meddelanden.

!league group announce add SSGr3

Detta kommando behöver inga mer argument än så. Gruppens id får den från meddelandets data, så den lägger helt sonika till gruppen. På samma sätt kan man använda:

!league group announce remove SSGr1

Som tar bort den aktuella gruppen från boten.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Lägga till/ta bort grupp för admins

Detta funkar på samma sätt som för gruppmeddelanden ovan, men här kan boten istället skicka ett meddelande till en grupp där seriens admins är medlemmar. Detta för att underlätta för alla admins att se samma information. Funktionen är densamma som kommandot ovan, det lägger till den aktuella gruppen kommandot skrivs i:

!league group admins add SSGr2

Kommandot behöver inga mer argument än så. Gruppens id får den från meddelandets data, så den lägger helt sonika till gruppen. På samma sätt kan man använda:

!league group admins remove SSGr4

Som tar bort den aktuella gruppen från boten.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Inställningar för serien

Kommandot !league settings listar lobbyinställningarna, men för admins finns även kommandot:

!league rawsettings SSGr3

Detta kommando listar seriens parametrar i "rått" format, där man ser parameterns interna namn och dess värde. Det finns några ytterligare parametrar som visas här som inte syns med !league settings, men det återkommer vi till.

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Alla registrerade användare kan använda detta kommando.

Ändra en inställning för serien

Det är inte så svårt att ändra en inställning för serien, men parametrarna måste bli rätt, så se till att namnet på parametrarna och dess värden blir korrekta, annars funkar det helt enkelt inte. Ändra en parameter med kommandot:

!league settings SSGr2 max_lobbies: 2

Exemplet sätter max antal lobbies för serien "SSGr2" till 2. Man kan ändra inställningar för serien när som helst under pågående säsong, men man ska noga ha funderat igenom hur man vill att serien ska fungera innan säsongen drar igång. Vissa parametrar bör man inte ändra under pågående säsong medan andra inte påverkar något nämnvärt. Vilka parametrar som finns hittar du under rubriken "Parametrar för serien" och "Parametrar för seriens lobbyinställningar".

Det går även bra att använda seriens id-nummer istället för seriens namn om man så vill.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Parametrar för serien

Det som följer här är alla inställningar man kan göra för en serie, med en kort (eller längre) förklaring för varje enskild parameter. Parametern skiljs från värdet med ett kolon, och vilka värden man kan använda visas efter parametern, separerade med vertikalt streck | mellan de accepterade värdena. Det förvalda värdet visas inom klamrar [ och ] efter de accepterade värdena. Det förekommer också parametrar som accepterar numeriska sekvenser, t.ex. 1...100 som betyder att värdet som accepteras är ett heltal mellan 1 och 100 (inklusive 1 och 100).

season_type: season|finals [season]

Bestämmer hur säsongen fungerar. Värdet season betyder att alla säsongens race räknas samman till slutställning för säsongen. Värdet finals betyder att säsongens sista race är en eller flera finaler där de som ligger högst totalt kör i en lobby, följande 16 i nästa lobby och så vidare. Ej lämpligt att ändra denna parameter under pågående säsong!

split_across_lobbies: yes|no [no]

Denna parameter används enbart tillsammans med season_type: finals (den inte annars). Om denna parameter sätts till yes så sätts automatiskt även parametern equal_lobby_distribution också till yes. Kvalande förare splittas alltså så jämnt som möjligt över så många lobbies som behövs (beroende på värdet för max_lobbies).

Som exempel skulle 24 förare (2 lobbies) alltså delas så att alla udda QP (kvalpositioner) hamnar i lobby 1 och alla jämna QP hamnar i lobby 2. Poäng för denna konfiguration delas ut lika i alla lobbies och säsongen avgörs i sista racet med delfinaler. Ej lämpligt att ändra denna parameter under pågående säsong!

qualification_duration: 0...60 [15]

Den här parametern används för att tala om under hur lång tid som kvalet normalt körs. I huvudsak används denna parameter i informationssyfte.

max_per_lobby: 2...16 [16]

Med den här parametern kan man om man önskar begränsa antalet förare som ska placeras på gridden. Det kan i vissa fall vara önskvärt om man t.ex. har en dedikerad användare som strömmar racet.

max_lobbies: 0...16 [0]

Om man vill begränsa antalet lobbies för racet kan man göra det med denna parameter. Detta används för att begränsa antalet förare till gridden (naturligtvis baseras detta på kvaltiderna) tillsammans med parametern max_per_lobby.

equal_lobby_distribution: yes|no [yes]

Denna parameter avgör om lobbies ska fyllas upp (begränsas av max_per_lobby) i möjligaste mån, eller om antalet förare ska fördelas jämnt över erforderligt antal lobbies (beroende på max_lobbies). För att slippa nästan tomma lobbies om det är t.ex. 17-18 förare så är det bättre att förarna fördelas jämnt.

best_of_races: 1...100% [100%]

Denna parameter används för att avgöra om alla race under säsongen ska räknas eller om en viss procent ska räknas (bästa 75% räknas t.ex.). Denna uträkning avrundar alltid uppåt, så 75% av 5 race blir alltså bästa 4 av 5 race.

points_tally_team: all|top <n>|avgall|avgpts|avgall <n>|avgpts <n>|half_n_last|dimret [dimret]

Denna parameter bestämmer hur teampoäng ska räknas. Som standard används en modell som kallas dimret som (likt SwOiL:s modell) halverar högsta poängen och sen gradvis baserat på antal placerade förare minskar poängreduktionen till den lägsta poängen som blir som den är. Sätter man värdet till all så räknas alla poäng för teamet, oavsett hur många förare som kör för teamet. Värdet top <n> kan sättas till att t.ex. teamets 2 högsta placeringar räknas. Med avgall räknas snittet på alla teamets förare, oavsett om de får poäng eller inte. Liknande med avgall <n> som räknar snittet på teamets <n> högsta placeringar, oavsett om de fått poäng eller inte. Vill man bara att teamförare som fått poäng ska räknas så kan man sätta värdet till avgpts där ett snitt räknas ut på alla teamets förare som fått poäng (nollpoängare räknas inte). Samma sak med avgpts <n> med skillnaden att enbart max <n> teamförare räknas med. Slutligen har vi SwOiL:s specialare half_n_last, där teamets högsta placering tillgodogör sig halva poängen för placeringen + poängen för teamets lägsta poänggivande placering.

points_tally_manufacturer: all|top <n>|avgall|avgpts|avgall <n>|avgpts <n>|dimret [dimret]

Denna parameter speglar points_tally_team med undantag för half_n_last som inte används här.

points_top_qualifier: 0...999 [0]

Med denna parameter kan man sätta en poäng som delas ut till den förare som kvalat bäst. Som standard är den satt till 0, det vill säga inga poäng delas ut för bästa kvaltid.

points_fastest_lap: 0...999 [0]

Den här parameterna avgör om poäng delas ut för snabbaste varv under race. Som standard är den satt till 0, det vill säga inga poäng delas ut för snabbaste varv.

points_table_driver: 100...1 [75.5.55,50.2.8,7...3]

Nu blir det lite mer komplicerat. Denna parameter tillsammans med motsvarigheterna för team och manufacturer avgör hur många poäng som respektive placering ska få sig tilldelat. Enkelt uttryckt består värdet här av en eller flera nummer eller nummerserier separerade med komma. Nummerserierna är i fallande ordning eftersom man vill att P1 ska få högre poäng än P2 och så vidare (finns dock inget som hindrar motsatsen, även om det kanske är lite kontraproduktivt).

Nummerserierna består av tre delar. Dels startvärdet, dels slutvärdet och däremellan hur många steg som ska räknas. Om man tar 10...1 som exempel så börjar den räkna på 10 och stegar neråt med 1 steg i taget tills den når 1. Nummerserien som genereras är således 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1. Men det är kanske inte alltid man vill stega bara 1 steg i taget, så om man byter den mittersta punkten mot en siffra, så stegas neråt med den siffran istället. Exempelvis blir 100.5.75 som genererad serie 100, 95, 90, 85, 80, 75.

Man kan som nämndes även lägga till flera nummerserier genom att sätta ett komma mellan varje nummerserie för att på så sätt bygga ett poängsystem. Ex.vis ser SwOiL:s gamla poängsystem ut så här: 50.2.32,31...25,23.2.11,10...3

points_table_team: 100...1 [75.5.55,50.2.8,7...3]

Detta är poängsystemet för teampoängen. Utformningen är i övrigt densamma som för poängsystemet för points_table_driver.

points_table_manufacturer: 100...1 [50.5.5]

Detta är poängsystemet för märkespoängen. Utformningen är i övrigt densamma som för poängsystemet för points_table_driver.

Parametrar för seriens lobbyinställningar

De parametrar som följer här är de parametrar som är aktuella för de lobbies som används för träning, kval och race. Det är dessa parametrar som presenteras med !league settings, så det kan vara bra att titta över så att de överensstämmer med de inställningar som serien ska köra med i skarpt läge. De inställningar som inte behöver förklaras närmare får bara en kort förklaring. För mer information se lobbyinställningarna i spelet.

lobby_room_mode: race|endurance [endurance]

Denna parameter visar om racen ska köras som race (Practice/Race) eller endurance (Practice/Endurance). Skillnaden är att race körs som varv medan endurance körs en viss tidslängd.

lobby_number_of_laps: 1...200 [30]

Denna parameter är avsedd för lobby_room_mode: race och används för att tala om hur många varv man ska köra (som standard). Eventuellt kan detta komma att styras av inställningar baserat på individuella race.

lobby_time_limit: 10m|15m|20m|25m|30m|40m|50m|60m|2h|3h|4h|5h|6h|7h|8h|9h|10h|11h|12h|13h|14h|15h|16h|17h|18h|19h|20h|21h|22h|23h|24h [60m]

Denna parameter är avsedd för lobby_room_mode: endurance och talar om under hur lång tid varje enskilt race i serien ska köras. Eventuellt kan detta komma att styras av inställningar baserat på individuella race.

lobby_start_type: grid|rolling [rolling]

Denna parameter talar om vilket startförfarande som används för serien.

lobby_grid_order: byhost|fastest|slowest|previous|reversed [byhost]

Denna parameter talar om hur startordningen avgörs. Normalt körs serier med kval före och ordningen sätts av seriens admins.

lobby_boost: off|weak|strong [off]

Denna parameter talar om hur "boost" ska vara konfigurerat.

lobby_slipstream: strong|weak|real [real]

Denna parameter talar om hur "slipstream strength" ska vara konfigurerat.

lobby_visible_damage: on|off [on]

Denna parameter talar om hur "visible damage" ska vara konfigurerat.

lobby_mechanical_damage: none|light|heavy [light]

Denna parameter talar om hur "mechanical damage" ska vara konfigurerat.

lobby_tyre_wear: 1...30x [1x]

Denna parameter talar om hur "tyre wear" ska vara konfigurerat. I dagsläget stöds inte off som parameter, men det är något som ska läggas till.

lobby_fuel_depletion: 1...30x [1x]

Denna parameter talar om hur "fuel depletion" ska vara konfigurerat. I dagsläget stöds inte off som parameter, men det är något som ska läggas till.

lobby_initial_fuel: 1...100lit [50lit]

Denna parameter talar om hur "initial fuel" ska vara konfigurerat.

lobby_grip_reduction: low|real [real]

Denna parameter talar om hur "grip reduction" ska vara konfigurerat.

lobby_finish_delay: 30s|40s|50s|60s|70s|80s|90s|100s|110s|120s|130s|140s|150s|160s|170s|180s [180s]

Denna parameter talar om hur "race finish delay" ska vara konfigurerat.

lobby_bop: on|off [on]

Denna parameter talar om hur "balance of performance" ska vara konfigurerat.

lobby_power_limit: nolimit [nolimit]

Denna parameter talar om hur "power limit" ska vara konfigurerat. I dagsläget kan man bara köra nolimit på denna parameter.

lobby_min_weight: nolimit [nolimit]

Denna parameter talar om hur "minimum weight" ska vara konfigurerat. I dagsläget kan man bara köra nolimit på denna parameter.

lobby_max_tyre_rating: CH|CM|CS|SH|SM|SS|RH|RM|RS|RSS [RM]

Denna parameter talar om hur "maximum tyre rating" ska vara konfigurerat. I dagsläget finns ingen kontroll över vad man specar här, så man kan teoretiskt sett sätta däckvalen i omvänd ordning. Denna parameter är den mjukare däckvarianten.

lobby_min_tyre_rating: CH|CM|CS|SH|SM|SS|RH|RM|RS|RSS [RH]

Denna parameter talar om hur "minimum tyre rating" ska vara konfigurerat. I dagsläget finns ingen kontroll över vad man specar här, så man kan teoretiskt sett sätta däckvalen i omvänd ordning. Denna parameter är den hårdare däckvarianten.

lobby_livery_restriction: nolimit|prohibited [nolimit]

Denna parameter talar om hur "livery restriction" ska vara konfigurerat.

lobby_car_number: nolimit|default|standard|nations|manufacturer [nolimit]

Denna parameter talar om hur "car number" ska vara konfigurerat.

lobby_assign_car_number: none|byclass [none]

Denna parameter talar om hur "assign car number" ska vara konfigurerat.

lobby_tuning: nolimit|prohibited [nolimit]

Denna parameter talar om hur "tuning" ska vara konfigurerat.

lobby_kart_usage: off|on [off]

Denna parameter talar om hur "kart usage" ska vara konfigurerat.

lobby_ghosting: strong|none|weak [weak]

Denna parameter talar om hur "ghosting" ska vara konfigurerat.

lobby_shortcut_penalty: none|weak|strong|invalidate [strong]

Denna parameter talar om hur "shortcut penalty" ska vara konfigurerat.

lobby_wall_collision_penalty: none|weak|strong|invalidate [strong]

Denna parameter talar om hur "wall collision penalty" ska vara konfigurerat.

lobby_wall_collision_detection: default|lenient|strict [strict]

Denna parameter talar om hur "wall collision detection" ska vara konfigurerat.

lobby_side_contact_penalty: off|on [on]

Denna parameter talar om hur "side contact penalty" ska vara konfigurerat.

lobby_correct_vehicle: off|on [off]

Denna parameter talar om hur "correct vehicle" ska vara konfigurerat.

lobby_replace_cars: off|on [off]

Denna parameter talar om hur "replace cars" ska vara konfigurerat.

lobby_flag_rules: off|on [on]

Denna parameter talar om hur "flag rules" ska vara konfigurerat.

lobby_ghost_lapped: off|on [on]

Denna parameter talar om hur "ghost lapped cars" ska vara konfigurerat.

lobby_countersteering: nolimit|prohibited [prohibited]

Denna parameter talar om hur "countersteering assistance" ska vara konfigurerat.

lobby_active_stability: nolimit|prohibited [prohibited]

Denna parameter talar om hur "active stability management" ska vara konfigurerat.

lobby_driving_line: nolimit|prohibited [prohibited]

Denna parameter talar om hur "driving line" ska vara konfigurerat.

lobby_traction_control: nolimit|prohibited [prohibited]

Denna parameter talar om hur "traction control" ska vara konfigurerat.

lobby_abs: nolimit|prohibited [nolimit]

Denna parameter talar om hur "ABS" ska vara konfigurerat.

lobby_auto_drive: nolimit|prohibited [prohibited]

Denna parameter talar om hur "auto-drive" ska vara konfigurerat.

Race

Racen är ju kärnan i det hela, och den del av det hela som kommer att kräva mest jobb för den som driver en serie. Förfarandet för att köra ett race är lite mer komplicerat än att bara skapa ett race i databasen.

Här kommer först en genomgång av hur man förbereder nästa säsong i serien och lägger till race till den säsongen. Det låter nog mer komplicerat än det är, men det kan vara bra att läsa igenom.

Förbereda nästa säsong i en serie

Under säsongsuppehåll är det mest lämpliga tillfället att förbereda seriens kommande säsong genom att lägga in kommande race. Här är en kort beskrivning av stegen för att förbereda kommande säsong:

 1. Det första man ska göra är att ändra aktuell säsong (vilket man helst inte ska göra under pågående säsong). Det gör man med kommandot !league season. När man gjort det så är man förberedd för att lägga till race till serien (de läggs till för den aktuella säsongen).
 2. Att lägga till race görs med kommando !race add. Lämpligen planerar man lite med datum och liknande på förhand, så att man vet vilka race man vill lägga in innan man börjar. Tänk på att boten automatiskt öppnar ett race 8 timmar före racet ska gå av stapeln, så det är inte någon bra idé att lägga flera race i samma serie överlappande på samma tid.
 3. Vill man se sin säsong så kan man som admin för serien använda !race list för att se de race som man lagt in (endast admins ser dessa).

När man anser sig färdig med att lägga in sina race behöver man inte göra något mer. Det enda man gör är att när säsongen drar igång så kör man kommandot !league open, vilket öppnar serien för att förare ska kunna registrera sig för den nya säsongen med kommandot !league register.

Snabbgenomgång av kommandon, ny säsong:

 • !league close – kan vara bra att för säkerhets skull stänga säsongen innan
 • !league season – sätter ny säsong
 • !race add – skapar nya race (upprepas efter behov)
 • !race list – för att lista den nya säsongen
 • !league open – öppnar serien för den nya säsongen

Förfarandet vid race

När det är dags för race så händer en sak automatiskt; 8 timmar före racet ska dra igång öppnar boten automatiskt racet för anmälan (samma som om man själv kör !race open). Att racet är öppnat möjliggör för förare att anmäla att de kommer att köra racet (vilket de gör med kommandot !race register). Boten kommer även att med vissa mellanrum påminna i avsedd PSN-grupp att det är race på gång och att förarna ska anmäla sig.

När det börjar dra ihop sig till race finns det ett antal steg man som admin för en serie kan/ska utföra:

 1. För eventuell träning kan admin köra kommandot !race lobby för att i avsedd grupp tala om att det finns en träningslobby öppen med rätt bana och inställningar. Detta är inte nödvändigt, men kan vara bra för att "samla in" förarna.
 2. När det är dags för kval så kör respektive admin som ska hålla i en kvallobby kommandot !race qualstart. Detta talar om i avsedd grupp att just den admin håller i en kvallobby, samt talar om när kvalet avses köras och under hur lång tid kvalet körs. Detta är inte nödvändigt heller, men är ytterligare en bekvämlighetsfunktion.
 3. När kvalen är körda så ska admin köra kommandot !race qualopen. Detta kommando gör det möjligt för anmälda förare att mata in sin kvaltid. Innan detta kommando körts kan man alltså inte mata in någon kvaltid. Förare kan fortfarande köra !race register om de kört kvalet men inte hunnit registrera sig ännu.
 4. Förarna får nu en stund på sig att mata in sina kvaltider med kommandot !race qt.
 5. När kvalinmatningen är klar så körs kommandot !race qualclose, vilket stoppar inmatning av kvaltider.
 6. När alla förare matat in sina kvaltider kör admin kommandot !race grid preview som postar den uträknade startgridden till avsedd kanal (eller i privat meddelande). Detta låter admin förhandskolla gridden och se om några konstigheter föreligger.
 7. Skulle man behöva justera något här så kan man använda sig av !race grid up, !race grid down och om så behövs !race grid reset. Med dessa kommandon kan man flytta förarna upp och ner på gridden efter behov, eller återställa gridden till startordningen enligt kvaltiderna.
 8. Nu är det eventuellt dags att använda kommandot !race racelobby för att tala om för boten vilken användare som ska hålla i vilken lobby (annars heter de LOBBY 1, LOBBY 2 o.s.v.). Detta är inte nödvändigt, det är mer en kosmetisk grej.
 9. När alla är nöjda med att allt är ok med startpositioner och liknande så är det dags att starta racet. Valfritt kommando att köra här är !race start som utannonserar i avsedd grupp att racet är på gång att starta och att det helst ska vara tyst i gruppen tills racet är klart.
 10. Här kommer det roliga. Själva racet.
 11. När racet är kört så kör respektive lobby admin kommandot !race over vilket talar om för gruppen att racet är kört och att det är ok att prata i gruppen igen. Detta är inte nödvändigt om man inte använd !race start innan t.ex.
 12. Här kommer inmatning av placering för respektive förare med kommandot !race result, där man anger placering, top qualifier och snabbaste varv. När man är färdig med detta kan man använda kommandot !race positions för att kontrollera att den aktuella listan med placeringar är korrekt. Behöver något justeras så görs det med upprepad användning av kommandot !race result tills allt är korrekt.
 13. När alla resultat är inmatade och korrekta så använder admin kommandot !race finalize för att tala om att placeringarna är ok och godkända. Detta kommando gör också att boten kan rapportera racet som kört och visa resultatet.

Snabbgenomgång av kommandon, race:

 • !race qualopen – öppnar racet för inmatning av kvaltider
 • !race qualclose – stänger registrering och inmatning av kvaltider
 • !race grid preview – förhandsvisar startgridden/lobbyfördelning
 • !race grid announce – postar startgridd/lobbyfördelning till grupp
 • !race result – låter admin mata in placeringarna (upprepas efter behov)
 • !race positions – förhandsvisa slutplaceringarna
 • !race finalize – stänger racet och låter boten använda resultatet för serietabeller

Lägga till ett race

För att lägga till ett race till aktuell säsong använder man kommandot:

!race add SSGr4 2018-06-21 20:00 Dragon Trail Gardens 10FW

Första biten av kommandot är inte så komplicerat, det är bara seriens korta namn (man kan även använda seriens id). Sedan följer datum och tid i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM (inga sekunder på klockslaget). Därefter följer namnet på banan (eller banans id) som ska köras följt av en kod för när (på banan, i spelet) racet ska köras. Namnet på banan kommer boten att försöka tolka så gott den kan för att man ska slippa skriva in banans namn exakt som det är skrivet i databasen (går även att kolla id eller exakt stavning med !track). Det innebär att det finns en möjlighet att det blir fel bana, så var uppmärksam på vad boten svarar.

Koden för klockslag på banan består av 1-4 siffror och en bokstavskombination som kan vara FW, S, C eller CL. Detta fungerar som så att:

1 siffra, ex.vis 7S betyder att det i exemplet är 07:00 Sunny (S är sunny)

2 siffror, ex.vis 12C betyder att det är 12:00 Cloudy (C är cloudy)

3 siffror, ex.vis 615FW betyder att det är 06:15 Fine weather (FW är fine weather)

4 siffror, ex.vis 1730CL betyder att det är 17:30 Clear (CL är clear)

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ta bort ett race [EJ IMPLEMENTERAT]

Skulle man vilja ta bort ett race som man lagt in i kalendern så kan man göra det med detta kommando:

!race remove 7

Exemplet raderar racet med id-nummer 7. Observera att boten inte gör någon kontroll, så var försiktig med detta kommando.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ändra datum och tid för race

Man kan ändra datum och tid för ett race, men man måste för detta kommando veta racets id-nummer (det ser man med !race list först på raden, mellan klamrar). Detta för att man inte ska behöva skriva in så mycket text, helt enkelt. Kommandot ser ut så här:

!race date 8 2018-06-28 19:30

I övrigt följer det samma förfarande som med !race add.

OBS! Av naturliga skäl är det en dålig idé att byta datum och tid efter att ett race öppnats för anmälan, men det är möjligt.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ändra bana för ett race

Det går även fint att byta bana för ett race, med förbehållet att klockslaget på banan då sätts till banans förvalda (vilket man kan se med !tracks). Kommandot fungerar i övrigt som !race add, men ser ut så här:

!race track 8 Lago Maggiore

Vilket i exemplet skulle byta bana till "Autodrome Lago Maggiore" med tid på banan 1130FW (den förvalda tiden på banan i spelet).

OBS! Av naturliga skäl är det en dålig idé att byta bana efter att ett race öppnats för anmälan, men det är möjligt.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ändra klockslag på banan

Man kan även byta vilket klockslag på banan (i spelet, inte klockslag i verkligheten) som racet ska köras på. Det gör man på liknande sätt som ovan:

!race timeofday 8 21S

Detta exempel skulle alltså byta tidpunkt på banan (Autodrome Lago Maggiore) till 21:00 Sunny (för mer information, se även !race add).

OBS! Av naturliga skäl är det en dålig idé att byta tidpunkt på banan efter att ett race öppnats för anmälan, men det är möjligt.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ändra settings för enstaka race [EJ IMPLEMENTERAT]

Normalt använder man ju samma inställningar för en hel serie, men i vissa lägen kan man behöva sätta specifika inställningar per race. Med vissa undantag så har detta kommando i övrigt samma parametrar som !league settings. Ändra dessa inställningar kan man göra med kommandot:

!race settings 8 lobby_tuning: prohibited

Detta exempel markerar alltså att tuning i detta race ska vara förbjudet.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ändra klass för enstaka race

I en serie där klassen är satt till "Multi" så kan man ändra klass för enstaka race. Detta kan användas om man vill ha en serie där man kör olika klasser varje race. Kommandot ser ut så här:

!race class 8 Gr.4

Detta exempel anger att race med id-nummer 8 ska köras med Gr.4-bilar. Vill man plocka bort klassen av någon anledningen kan man skicka det speciella värdet NULL (med stora bokstäver).

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Lägga till en kommentar till ett race

Man kan även lägga till en kommentar till ett race som visas i vissa listningar. Det görs med kommandot:

!race note 8 Startposition avgörs av aktuell ställning

Vilket i exemplet lägger till kommentaren "Startposition avgörs av aktuell ställning" till racet med id-nummer 8.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ta bort kommentar från ett race

Man tar bort kommentaren från ett race med följande kommando:

!race note remove 8

Detta tar i exemplet bort kommentaren från race med id-nummer 8.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Sätta påminnelse för ett race

Man kan ändra påminnelse-värdet för ett race. Detta värde är ett antal sekunder före utsatt racetid som boten öppnar racet för anmälan. Förval är 28800 sekunder, vilket motsvarar 8 timmar. Om man i förväg sätter detta värde till 0 så får racet inga påminnelser. Kommandot är:

!race reminder 8 14400

Exemplet sätter racet med id 8 så att boten öppnar 4 timmar innan racetiden. Boten halverar sedan denna påminnelsetid för varje gång, så i exemplet påminner boten vid 4 timmar, 2 timmar, 1 timme, 30 minuter och 15 minuter (som standard slutar den vid 8 minuter före ett race).

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Sista påminnelsen innan race

Liksom med !race reminder så är detta ett värde i sekunder som man sätter. Det här är antal sekunder för racetid som boten slutar påminna om racet. Eftersom boten halverar tiden mellan påminnelserna för varje gång så blir det till slut snabbare och snabbare, och eftersom detta är ett meddelande som går ut till gruppen så blir det lätt spam av det. Man kan därför inte sätta detta värde lägre än 300 sekunder (5 minuter). Kommandot ser ut så här:

!race lastreminder 8 480

Exemplet sätter racet med id 8 så att boten slutar påminna om racet minst 8 minuter (vilket är standardvärdet) innan racetiden.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Resetta ett race

Om det krisar totalt så finns denna möjlighet som en sista utväg. Detta kommando återställer ett race till stängt (man får öppna manuellt med !race open), nollställer reminder (kan ändras med !race reminder) och det tar dessutom bort alla anmälningar och eventuella inmatade kvaltider. Så det är inte ett kommando man ska leka med – för säkerhets skull måste man skriva "REALLY" efter race id, i versaler. Kommandot lyder:

!race reset 12 REALLY

Exemplet återställer racet med id-nummer 12.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Öppna race för anmälan

Normalt öppnar boten ett race automatiskt 8 timmar före utsatt tid (som standard), men om man av någon anledning måste justera något kan det vara bra att kunna stänga och öppna manuellt. Kommandot är som följer:

!race open 7

Öppnar race med id-nummer 7.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Stänga race för anmälan

Stänger ett race för anmälan. Vårdet för påminnelser nollställs så att boten inte försöker att automatiskt öppna racet igen och igen (man kan ändra detta med !race reminder vid behov). Kommandot ser ut så här:

!race close 7

Stänger race med id-nummer 7.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Utannonsera träningslobby

Detta kommando är tänkt att köras av admin vid start av träningslobby. Detta utannonseras då i för serien avsedd kanal med kommandot:

!race lobby 8

Detta kommando utannonserar att användaren som kör kommandot har lobby öppen för träning, använder race med id-nummer 8 för att meddela rätt info i kanalen.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Utannonsera när kvalet startar

Detta kommando är avsett att köras innan kvalet startar, och utannonserar i kanalen att kvalet pågår från angiven tid och ett antal minuter. Kommandot skrivs så här:

!race qualstart 8 20:00 15

Detta exempel talar om för kanalen att kvalet för race med id-nummer 8 startar klockan 20:00 och pågår i 15 minuter.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Öppna för registrering av kvaltider

Detta kommando ska köras efter kvalet är kört. Innan detta kommando körts kan man inte mata in kvaltider. Kommandot är:

!race qualopen 8

Öppnar race med id-nummer 8 för att acceptera registrering av kvaltider.

Här är frågan om boten ska ge förarna en viss tid (t.ex. 5 minuter) på sig att mata in kvaltiderna, varefter boten inte längre accepterar kvaltider och automatiskt stänger kvalet.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Stänga registreringen av kvaltider

Med det här kommandot stängs registreringen av kvaltider. Efter detta kommando körts kan förarna inte längre mata in sina kvaltider. De förare som registrerat sig för racet men inte kvalat sätts då automatiskt som DNQ och får eventuellt inte ta någon plats i racet. Kommandot körs så här:

!race qualclose 7

Detta exempel stänger race med id-nummer 7 för registrering av kvaltider. Vid behov kan man manuellt åter öppna racet för kvaltider med !race qualopen.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Förhandsvisa startpositioner

Detta kommando räknar ut startpositioner på gridden och vilken lobby respektive förare ska köra i utefter inmatade kvaltider enligt inställningarna för serien och returnerar en förhandsvisning. Detta görs med kommandot:

!race grid preview 11

Returnerar en förhandsvisning av gridden för race med id-nummer 11.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Lägga till icke-kvalande förare

I den mån man behöver lägga till en registrerad förare som inte kvalat, så kan man göra det med kommandot:

!race dnq 11 DidntQuali

Detta kommando försöker lägga till föraren "DidntQuali" till racet med id 11. Förare som inte kvalar får "DNQ" som sin varvtid och sorteras sist i alla lobbies. Deras inbördes ordning avgörs av när de registrerade sig för racet.

Observera att endast förare som har registrerat sig kan läggas till med detta kommando.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ta bort förare från startfältet

Om man behöver plocka bort en förare från gridden av någon anledning så kan man göra det med kommandot:

!race grid remove 8 DiSCOnnected

Detta plockar bort namngiven förare (som måste ha satt en kvaltid) från racet med id 8. Kvaltiden tas inte bort permanent, men markeras som ogiltig.

OBS! Efter en förare plockats bort från gridden måste den återskapas med !race grid preview.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Ta tillbaka förare till startfältet

Om man behöver återställa en förare till gridden efter !race grid remove så gör man det med kommandot:

!race grid restore 8 DiSCOnnected

Detta återställer namngiven förare (som sen tidigare måste ha satt en kvaltid) till racet med id 8.

OBS! Efter en förare återställts till gridden måste den återskapas med !race grid preview.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Justera startpositioner

Normalt ska man inte gå in och peta i startgridden, men det finns möjligheter att flytta förare upp och ner på startgridden manuellt. Det gör man med kommandot:

!race grid up 8 1 PromoTed
!race grid down 8 3 D-Moted3Pos

Det första exemplet visar en förare som flyttats upp en placering på gridden för race med id-nummer 8, och det andra exemplet visar en förare som flyttats ner 3 placeringar på gridden i samma race. När man gör förändringar i gridden så använd gärna !race grid preview för att se förändringarna på gridden.

OBS! Man kan inte "flytta ut" eller "flytta in" förare som inte kvalat in till någon racelobby. Då måste man först plocka bort någons kvaltid med !race grid remove. Dock tar boten då alltid nästa förare "på tur" i listan, så det är inte säkert att man "får in" önskad förare i alla fall.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Återställa startpositionerna

Om man "justerat bort sig" med !race grid up och !race grid down så kan man använda detta kommando för att återställa gridden utefter inmatade kvaltider:

!race grid reset 8

Detta exempel återställer startordningen och lobbies till ursprungsläget som är baserat på kvaltiderna.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Racelobby [EJ IMPLEMENTERAT]

Detta kommando är valfritt, men talar om för boten vem som håller i vilken lobby (numrerat efter !race grid preview) för att sedan visa i samband med !grid announce. Kommandot är:

!race racelobby 8 1 LobbyHost1

Markerar att användare "LobbyHost1" håller i lobby 1 för race med id-nummer 8.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Utannonsera startpositioner och lobbies

Detta kommando postar startpositioner och lobbies till seriens PSN-grupp med kommandot:

!race grid announce 11

Utannonserar startpositionerna till seriens avsedda grupp. Observera att man först måste ha kört kommandot !race grid preview eller !race grid reset för att gridden ska kunna utannonseras. Man bör helt enkelt ha kontrollerat gridden först.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Race start

Detta kommando kan köras innan racet startar och utannonserar i kanalen att racet startar inom kort och att hålla kanalen så tyst som möjligt tills racet är klart. Det ökar också på en räknare för antal racelobbies för racet, så att flera lobbys kan samverka så att !race over inte uttalar att gruppen är fri för diskussion förrän räknaren nått noll. Kommandot körs så här:

!race start 8

Utannonserar (dock bara en gång, när räknaren går från 0 till 1) med info om att racet med id-nummer 8 strax startar och att diskussioner i gruppen bör undvikas till efter racet är klart.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Race klart

Kommando som kan köras när racet är klart. Används i symbios med !race start i den meningen att för varje steg som !race start ökat på räknaren så minskar detta kommando räknaren. Utannonserar i kanalen att racet är klart när räknaren nått noll. Kommandot körs så här:

!race over 8

Utannonserar när räknaren nått 0 att racet med id-nummer 8 är kört och klart.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Inmatning av slutplaceringar

Detta kommando låter admin mata in slutplaceringarna på de som kört race. Lämpligen görs detta av en enda admin, även om det går att samköra om man vet vad man gör. Alternativt tar respektive admin placeringarna från sin lobby. Kommandot ser ut så här:

!race result 8 L1P1 Player1, Player2, Player3, Player4

Exemplet ovan lägger för race med id-nummer 8 in förare från L1 (lobby 1) med start från P1 på placeringarna P1, P2, P3 respektive P4 i den ordningen spelarna anges. På detta sätt kan man ange flera slutplaceringar på en gång. Boten försöker matcha förarnas PSN-id med de som anmält sig till racet, så om man skrivit fel så försöker boten hitta rätt förare.

Eftersom lobbyns nummer anges så kan boten själv räkna ut att om 11 förare av 12 fullgjort sitt race i lobby 1 så kommer L2P1 (P1 i lobby 2) att få slutplaceringen P12. Hur detta fungerar kan styras med inställningar för serien.

Detta kommando kan även förstå sig på ett antal andra varianter, som t.ex. vem som kvalat bäst, snabbast varv och liknande. Dessa kommandon byter då ut Pn mot följande exempel:

!race result 8 FL 4thPosition 1:23.456
!race result 8 DNF BadConnection, RageQuit
!race result 8 DNS AutoDriver
!race result 8 DSQ AutoDriver

Exemplen i tur och ordning anger FL för snabbaste varvet under race (PSN id och varvtiden), DNF för förare som av någon anledning inte fullgjorde racet (alla förare sätts som DNS från start tills något annat anges), DNS om man behöver återställa någon förare till detta, samt slutligen DSQ för förare som av någon anledning diskas från racet. Förare som registrerat sig för racet men inte körde sätts automatiskt till DNQ (Did Not Qualify).

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Förhandsvisa slutplaceringarna

Detta kommando förhandsvisar det man matat in med !race result. Kommandot för detta är:

!race result 8

Detta visar slutplaceringarna för race med id-nummer 8. Alla placerade förare samt de som inte fullgjort racet (DNF) eller blivit diskade (DSQ) listas.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.

Avsluta racet

Detta kommando används för att slutligt stänga racet och ange att resultatet är slutgiltigt.

!race finalize 8

Stänger ner race med id-nummer 8.

Åtkomst: Seriens ägare och admins kan använda detta kommando.