Teamen i SRL

12 team klara för aktuella säsonger i SRL

Id Teamnamn Aktuella serier Teamchef Kommentar
18 Bauer Team Vapor SSGr3 skaningen
58 Börje Bygg Racing SSGr3 MichaelTornroth
61 Glada Snickarna SSGr3 GlSkA_PBA9910
60 OMG Racing SSGr3 Mikkeller-95
59 PREMA ESPORT SSGr3 O_Abrahamsson
46 REPSOL SSGr3 TSR_SwOiL
50 TALISMAN ENERGY SSGr3 TSR_T5Black Powered by REPSOL
42 Team Autogym Racing SSGr3 Smunkish87
45 Team Grumpy Racers SSGr3 TGR_Tirwyn
11 Team Mediapro SSGr3 Bornhall Gôtt team som kör för att det är roligt i första hand!
54 Trocadero Avanti Racing SSGr3 von_ZKILL
56 VD Racing SSGr3 BjORASEN

¹ betyder att bil valts för aktuell serie och säsong, men inga förare inlagda.
² betyder att förare lagts till för aktuell serie och säsong, men ingen bil valts.
³ betyder att förare lagts till för aktuell serie och säsong, men serien är inte klassbunden.